Hranický jez je opravený. Z Bečvy zmizelo zhruba 16 tisíc kubíků nánosů

Vypuštěná jezová zdrž v Hranicích se po téměř šesti týdnech opět plní vodou řeky Bečvy. Pracovníci Povodí Moravy, s.p. ukončili údržbu a opravy pohyblivého jezu a odstranili také z prostoru nadjezí asi 16.000 metrů krychlových štěrko-hlinitých nánosů po předchozích povodních. Jez má navíc za sebou inženýrsko-geologický a stavebně-technický průzkum.

HRANICE NA MORAVĚ – Státní podnik Povodí Moravy zahájil o tři dny dříve napouštění jezové zdrže v Hranicích na Moravě. Po téměř šesti týdnech totiž skončila plánovaná rekonstrukce segmentů pohyblivého jezu a jeho inženýrsko-geologický a stavebně-technický průzkum. Souhrn prací doplnila rovněž údržba jezu a drobná oprava dosedacích prahů. Z koryta Bečvy v nadjezí se dále podařilo odstranit asi 16.000 metrů krychlových nánosů po povodni v roce 2010.

Základní fakta o ukončených pracích na jezu v Hranicích

Vypuštění jezové zdrže: 5. září 2011

Odtěženo nánosů v nadjezí: cca 16.000 metrů krychlových

Provedené práce: rekonstrukce segmentů jezového tělesa, údržba klapek, nadjezí, oprava dosedacího prahu obou polí jezu

Příprava na další akce: inženýrsko-geologický a stavebně-technický průzkum

Zahájení napouštění jezové zdrže: 14. října 2011

„Vzhledem k velmi příznivým povětrnostním podmínkám bez dešťových srážek jsme odtěžili maximální množství sedimentů,“ řeklavedoucí provozu Valašské Meziříčí (Povodí Moravy, s.p.) Pavlína Burdíková. Doplnila, že stavbaři odstraňovali nánosy prakticky nepřetržitě i o víkendu a do pozdních večerních hodin. Kvůli nutnému proschnutí zůstal odtěžený materiál na blízké meziskládce, odkud bude postupně odvezen nejpozději na jaře v roce 2012.

Akce se uskutečnila pod odborným biologickým dozorem a ve spolupráci s Českým rybářským svazem. Při zajištění meziskládky nánosů spolupracovalo s Povodím Moravy i město Hranice. Největší množství sedimentů bylo zejména pod a nad profilem silničního mostu do Teplic nad Bečvou a rovněž na konci vzdutí v Teplicích nad Bečvou.

V době vypuštění jezové zdrže se uskutečnila i plánovaná rekonstrukce segmentů jezového tělesa, včetně následné údržby jezových klapek. Nechyběla také údržba nadjezí, oprava dosedacího prahu obou polí jezu a kamenné dlažby břehového opevnění. „Současně byl přímo v profilu jezu prováděn inženýrsko-geologický a stavebně-technický průzkum pro další stupně přípravy akce Zkapacitnění jezu v Hranicích,“ připomněl vedoucí provozního úseku závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) Jiří Zedníček s tím, že sjednotit všechny akce bylo poměrně náročné.

Hranický jez se v souladu s ustanoveními manipulačního řádu vypouští každoročně, letos však byla tato tzv. srážka kvůli plánovaným pracím výrazně delší. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna, přičemž k dalšímu kroku se přistupuje vždy po ustálení hladiny.

publikováno 19. října 2011, 11:22aktualizováno 29. prosince 2011, 15:18 štítky: jez Hranice, oprava jezu, odtěžení nánosů,