Vodohospodáři odstraňují v Troubkách štěrkové nánosy z řeky Bečvy

Do začátku října bude možno na řece Bečvě vidět v akci těžkou stavební mechanizaci. Jejím prostřednictvím budou vodohospodáři odstraňovat nánosy štěrku z koryta toku a tím v daném úseku usnadní případný průchod ledochodů v zimním období a zejména pak při jarním tání.

TROUBKY: V návaznosti na již provedené akce odtěžení nánosů z řeky Bečvy v lokalitách ČOV Lipník nad Bečvou, Přerov nad lávkou U Loděnice a provedení rozhrnutí u Tyršova mostu, které byly realizovány počátkem letošního roku, zajišťuje nyní státní podnik Povodí Moravy vlastními kapacitami těžbu nánosů z řeky Bečvy, a to v úseku mezi starým a novým jezem v Troubkách.

Samotné stavební práce probíhají v návaznosti na kladné administrativní projednání akce s místně příslušnými úřady. Primárním úkolem nezbytným k započetí díla bylo snížení hladiny v nadjezí. Nízké průtokové stavy v řece, které nesmí překročit cca 8 m³/s, jsou nutnou podmínkou akce, a při této snížené hladině proběhnou také veškeré práce.

„Po celou dobu trvání akce je podél pravého břehu koryta ponechána nedotčená říční proudnice zachovávající možnost migrace vodních živočichů“, doplnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Nanesené materiály jsou přetěžovány k levému břehu toku, odkud jsou následně vyváženy k uskladnění na nedalekou mezideponii. Po stránce ekologické na celou akci dohlíží odborný biologický dozor, se kterým byl předem podrobně zkonzultován postup prováděných prací.

Povodí Moravy, s. p. sleduje provedením těchto udržovacích prací zkapacitnění toku v problematickém profilu dané lokality pro převádění ledochodů, či povodní. Předpokládá se, že v rámci akce bude z vodního toku odstraněno více než 4.000 m3 nánosů, a akce bude ukončena cca v horizontu dvou týdnů.

Z pohledu vodohospodářů má preventivní odstraňování nánosů v oblastech měst a obcí s ohledem na možné jarní ledové jevy vysokou prioritu. Nánosy štěrku celkově zmenšují profil říčního koryta a při vyšších stavech vody se tak zvyšuje i pravděpodobnost, že by kry při jarním tání mohly vytvořit ledovou bariéru a následně by se voda vylila z břehů řek. Povodí Moravy, s. p. se tak realizací série podobných akcí na Bečvě snaží efektivním způsobem popsaným situacím předejít.

publikováno 27. září 2013, 09:23aktualizováno 30. září 2013, 08:43 štítky: Troubky, odtěžení nánosů, Bečva,