Z Jevíčky ve Velkých Opatovicích se začnou těžit nánosy

VELKÉ OPATOVICE – Státní podnik Povodí Moravy zahájí v únoru těžbu sedimentů na řece Jevíčce ve Velkých Opatovicích. Hodlá tím zvýšit kapacitu průtočného profilu toku. V jeho necelých 700 metrech délky opraví rovněž břehové opevnění takovým způsobem, aby jej dále nepoškozoval průchod vody při zvýšených stavech. „Ještě před opravami provede místní organizace Moravského rybářského svazu v dotčeném úseku odlov a záchranný transfer ryb,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. 

Jevíčka je podle něj v této části upraveným tokem ve tvaru jednoduchého lichoběžníku s šířkou ve dně asi 1,5 metru. Svahy zpevňují vegetační betonové tvárnice na kolmou výšku 80 centimetrů. Stavbaři se budou pohybovat v úseku toku od silničního mostu na ulici Nádražní (ř.km 17,319) až po hospodářský mostek na ulici Kopanina (ř.km 18,008). Účelem akce, kterou mají kompletně na starosti pracovníci i mechanizace olomouckého provozu Povodí Moravy, je zabránit dalšímu rozšiřování poruch na toku. 

Sedimenty budou odtěženy do úrovně nivelety dna a na dosavadní opevnění paty a svahů koryta. Výmoly pod úrovní zmíněného profilu, samovolně vzniklé zejména v přímých úsecích toku, zůstanou. „Zeminu vytěženou z nánosů v korytě využijeme k opravě drobných výtrží,“ popsal vedoucí provozu Olomouc Josef Holásek. Pracovníci také očistí od zbytků nánosů betonové vegetační tvárnice na svazích koryta. Ve vegetačním období je pak zatravní, stejně jako svahy nad břehovým opevněním. Větší výtrž na začátku opravy zajistí zához lomového kamene o hmotnosti 80 - 200 kg, zhutněný násyp z vytěžených nánosů a vše doplní 15 centimetrů urovnané a později zatravněné ornice.

Provedená oprava břehových výtrží, poškozeného opevnění a těžba nánosů zlepší odtokové poměry a zajistí bezproblémový odtok velkých vod. „V intravilánu města Velkých Opatovic se jedná se zejména o období zvýšených vodních stavů a přívalových dešťů,“ uzavřel ředitel David Fína.

publikováno 30. ledna 2012, 13:01aktualizováno 1. února 2012, 18:10 štítky: čištění koryta, odtěžení nánosů, Jevíčka, Velké Opatovice,